Privacy

AVG

Privacy

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.
Vanzelfsprekend moet ook de Nekton (leden) administratie aan deze voorwaarden voldoen.
Onderstaand informeer ik jullie over de wijze waarop jullie gegevens worden geadministreerd.
Informatie over de gegevens die worden geadministreerd
Om de leden administratie adequaat te kunnen uitvoeren worden de volgende gegevens geadministreerd:
• Naam, adres en geboortedatum
• Telefoon nummer
• E-mail adres
• Rekeningnummer
• NOB lid nummer en brevet gegevens
Deze gegevens worden gebruikt voor|:
– De ledenadministratie
– Bijhouden van de contributie
– Communicatie met de leden; zoals bijvoorbeeld de uitnodiging voor de leden vergadering
Raadplegen en wijzigen van de gegevens
Het bestuur kan deze gegevens raadplegen
Het E-mail adres en een beperkte set aan gegevens is zichtbaar voor alle leden
Op verzoek kan een lid per mail een overzicht krijgen van de voor hem/haar geadministreerd gegevens
Wijzigen / correcties kunnen per mail post worden opgegeven.
Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden of gebruikt voor andere doeleinden.
Wel worden de gegevens van de duikleden doorgegeven aan de NOB
Beleid voor informatiebeveiliging
Op basis van de actuele MS Windows versie en een courante virus scanner.
Bewaartermijn
Deze gegevens worden bewaard zolang je lid bent.
Bij opzegging van het lidmaatschap worden deze gegevens conform de wettelijke bewaarplicht 7 jaar bewaard.
Toestemming voor deze administratie
Op de komende ledenvergadering zal om toestemming voor deze administratie gevraagd worden.
Ik vertrouw jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Vragen en opmerkingen bij voorkeur per mail.

Met vriendelijke groet
Martin Kobus
Penningmeester